top of page

Các dự án hiện tại của chúng tôi

Quỹ tiếp cận kỹ thuật số

Quỹ tiếp cận kỹ thuật số của chúng tôi
cung cấp cho sinh viên có nhu cầu các vật dụng bao gồm tai nghe, hộp đựng máy tính xách tay, bộ sạc và mực / giấy máy in, để giúp họ truy cập vào các lớp học trực tuyến và chương trình ảo của chúng tôi trong suốt đại dịch COVID-19.

Sáng kiến đại diện cho sinh viên

Chúng tôi đang thành lập một Nhóm làm việc SRI để giúp tiếng nói của học sinh được công nhận trong các hội đồng giáo dục địa phương khác nhau! Nhóm sẽ nghiên cứu các quy trình để đảm bảo quyền biểu quyết cho Học sinh Thành viên của Hội đồng Giáo dục ở các quận địa phương khác nhau, và sẽ làm việc trong chiến dịch cho những quyền đó. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm đến việc trở thành một phần của điều này!

Cập nhật về các hành động địa phương và

hỗ trợ lẫn nhau

Chúng tôi sử dụng trang Instagram của mình để kết nối DMV với các cuộc biểu tình, hỗ trợ lẫn nhau, kiến nghị và các nguồn lực tham gia của người dân!

bottom of page